مگ بلاگ

آمازون به Passkey Hype Train می‌پیوندد: در اینجا نحوه راه‌اندازی یکی آمده است

مانند چندین شرکت بزرگ فناوری دیگر، آمازون اکنون کلیدهای عبوری را ارائه می کند که به مشتریان خود اجازه ورود بدون رمز عبور را می دهد. در اینجا نحوه تنظیم یکی از آن ها آمده است.

طراحی سایت
و فروشگاه آنلاین
صاحب
کسب و کار شوید!
فقط با دو میلیون
تماس بگیرید