مگ بلاگ

آیا هنوز هم می توانید یک DUI یا DWI در یک ماشین خودران دریافت کنید؟

رانندگی خودران هنوز یک فناوری در حال توسعه است و در نتیجه، مناطق خاکستری در مورد DWI و DUI برای مسافران وجود دارد. ما به جزئیات می پردازیم.

طراحی سایت
و فروشگاه آنلاین
صاحب
کسب و کار شوید!
فقط با دو میلیون
تماس بگیرید