مگ بلاگ

اتوبوس فولکس واگن به ID.Buzz: تاریخچه تکامل ون فولکس واگن

اتوبوس فولکس واگن به ID.Buzz: تاریخچه تکامل ون فولکس واگن

به سختی نمادی از ضد فرهنگ دهه 1960 مانند اتوبوس فولکس واگن وجود دارد، حتی اگر با گل و تابلوهای صلح نقاشی نشده باشد.

طراحی سایت
و فروشگاه آنلاین
صاحب
کسب و کار شوید!
فقط با دو میلیون
تماس بگیرید