مگ بلاگ

طرح اصلی تسلا 3 ایلان ماسک چشم اندازی جسورانه برای یک زمین سبز است

طرح اصلی تسلا 3 ایلان ماسک چشم اندازی جسورانه برای یک زمین سبز است

از همان ابتدا، این طرح اهداف فوق العاده بالایی دارد. تا سال 2050، تسلا فکر می‌کند که می‌توان جهان را با مواد پایدار در پنج مرحله بسیار گسترده اداره کرد. اولین قدم این است که کل شبکه برق موجود را به سوخت های تجدیدپذیر تغییر دهید. گفتن این حرف برای ایلان ماسک در مقابل سرمایه‌گذاران بسیار آسان است، اما به همکاری، زمان، پول و تلاش اساساً هر انسانی و سازمانی روی زمین نیاز دارد تا در یک بازه زمانی 27 ساله قابل اجرا باشد. طبق گفته تسلا، هزینه آن حدود 10 تریلیون دلار خواهد بود.

از نظر اعداد، تسلا محاسبه می‌کند که زیرساخت انرژی فعلی باید سرعت توسعه فعلی خود را در مزارع انرژی خورشیدی و بادی سه برابر کند. در مورد فضا، این شرکت می‌گوید که نسبت به منطقه‌ای که در حال حاضر برای کشاورزی استفاده می‌شود، فضایی به مراتب کمتر خواهد داشت. برای پیشبرد طبق برنامه، این مزارع بادی و خورشیدی باید حدود 30 تراوات برق تولید کنند.