مگ بلاگ

موانع پنهان خودروهای خودران: طبیعت انسان و اجرای قانون

وسایل نقلیه خودران با روشی که فناوری ایمنی راننده در حال تکامل است، امری اجتناب ناپذیر هستند، اما در حال حاضر، هنوز صعود طولانی تا سواری بدون راننده باقی مانده است.

طراحی سایت
و فروشگاه آنلاین
صاحب
کسب و کار شوید!
فقط با دو میلیون
تماس بگیرید