مگ بلاگ

چه اتفاقی برای کداک افتاد؟

کداک به پیشگامی دوربین های جیبی در اوایل قرن بیستم کمک کرد و نوآوری را از فیلم رنگی در سال 1935 تا دوربین DSLR در سال 1991 رهبری کرد. پس امروز کجاست؟

طراحی سایت
و فروشگاه آنلاین
صاحب
کسب و کار شوید!
فقط با دو میلیون
تماس بگیرید