مگ بلاگ

چه اتفاقی برای TiVo افتاد؟

شاید تعجب کنید که بدانید TiVo هنوز وجود دارد، البته نه آنطور که احتمالاً آن را به خاطر دارید.

فناوری که ماموریت آپولو را موفق کرد

فناوری که ماموریت آپولو را موفق کرد

بخشی از فناوری ماموریت آپولو 11 شامل ترانسپوندر S-Band طراحی شده توسط جنرال داینامیکس بود که نیل آرمسترانگ را با بیان این جمله اشتباه بیان کرد: «این یک قدم کوچک برای انسان است، یک جهش