مگ بلاگ

دسته‌بندی: خودرو

خودرو
علیرضا شکوری

25 ابرخودروی برتر قرن 21

ما لیست 25 ابرخودروی برتر خود را که تا کنون در این قرن به روز کرده ایم و این به هر حال تمرینی برای ذهنیت است. برخی از مدل‌هایی که در اینجا ساخته شده‌اند ممکن است سریع‌ترین خودروهای تولیدی یا چابک‌ترین خودروهای موجود نباشند، اما تخیل ما را تقویت کرده‌اند یا سطوح جدیدی از نوآوری را معرفی کرده‌اند