مگ بلاگ

DJI Mini 4 Pro Waypoint Flight توضیح داد: چگونه کار می کند (و چرا یک تغییر دهنده بازی است)

DJI Mini 4 Pro دارای ویژگی به نام waypoint flight است که به دستگاه اجازه می‌دهد بارها و بارها مسیری از پیش تعیین‌شده را طی کند – به همین دلیل این مهم است.