مگ بلاگ

Miss Nintendo: What Wrong For The Wii U (و چه چیزی درست شد؟)

Miss Nintendo: What Wrong For The Wii U (و چه چیزی درست شد؟)

Nintendo Wii U که به شدت مورد سوء استفاده قرار می گیرد، به عنوان یک شکست نادر برای نینتندو در تاریخ ثبت خواهد شد. با این حال، همه چیز در مورد کنسول منفی نبود.

طراحی سایت
و فروشگاه آنلاین
صاحب
کسب و کار شوید!
فقط با دو میلیون
تماس بگیرید