مگ بلاگ

افسانه در مورد FPS و بینایی انسان که باید باور نکنید

شاید این شایعه را شنیده باشید که چشم انسان می تواند چند فریم در ثانیه ببیند، اما در واقع فقط یک افسانه است.