مگ بلاگ

دسته‌بندی: بررسی چاپگر

یک چاپگر سه بعدی SLA مبتدی

یک چاپگر سه بعدی SLA مبتدی

من از تنظیمات پیش‌فرض برای اولین آزمایش واقعی استفاده کردم و پشتیبانی‌های ظریفی که بدنه بزرگ‌تر را قطع می‌کنند ناموفق بود. لبه نیمه چاپ شده