مگ بلاگ

بررسی خودرو

خاص تر اما هنوز STI وجود ندارد

خاص تر اما هنوز STI وجود ندارد

بدون آن راه اندازی دمپر ترفند، آهنگ استاندارد حتی سفت تر سوبارو در TR یک زنگ بیدارباش در بزرگراه بود. سطوح جاده‌های میشیگان دقیقاً به

سرگرمی بودجه به طور استاندارد تغییر می کند

سرگرمی بودجه به طور استاندارد تغییر می کند

در حالی که خودروهای الکتریکی فولکس‌واگن با استراتژی‌های طراحی داخلی حیرت‌انگیز و مبتکرانه مانند «تقریباً به‌طور کامل سیاه‌پوش نشدن» روبه‌رو شده‌اند، Jetta GLI به زیبایی‌شناسی

سریع، اما 0-60 نکته مهم نیست

سریع، اما 0-60 نکته مهم نیست

صندلی‌های چرم و آلکانتارا به اندازه کافی راحت هستند، اما به سختی قابل تنظیم هستند و به سختی می‌توان از آن‌ها وارد و خارج شد.