مگ بلاگ

دسته‌بندی: بررسی محاسباتی

مک مناسب برای اکثر مردم

مک مناسب برای اکثر مردم

پیش‌بینی اینکه چگونه چیزی پس از از بین رفتن درخشندگی جدید، می‌تواند سخت باشد. iMac قدیمی اپل یک طراحی آزموده شده و واقعی بود: من