مگ بلاگ

خودرو های مفهومی

انحراف رادیکال از سنت

انحراف رادیکال از سنت

چراغ‌های جلوی پاپ‌آپ در Cr 25 باعث می‌شد که خودرو جذاب به نظر برسد و کیفیت آیرودینامیک خودرو را افزایش دهد، اما این همه ماجرا