مگ بلاگ

بررسی BMW 530i xDrive 2024: سدان لوکس تکامل می یابد تا مرتبط بماند

تیم SlashGear پشت فرمان BMW 530i xDrive 2024 می‌نشیند تا ببیند آیا این سدان لوکس آنچه را که لازم است برای ماندن در بازار امروزی مناسب است، دارد یا خیر.