مگ بلاگ

6 روش برای سفارشی کردن Chromebook فقط برای شما

نیازی نیست که کروم بوک مانند مدل نمایشگر ساده به نظر برسد. در اینجا نحوه شما می توانید به Chromebook خود کمی شخصیت بدهید.