مگ بلاگ

8 تا از بادوام ترین رشته های سه بعدی درجه مصرف کننده، رتبه بندی شده اند

هنگام فکر کردن به یک پروژه پرینت سه بعدی، رشته های زیادی برای استفاده وجود دارد. اینکه کدام را انتخاب کنید بستگی به آنچه از محصول نهایی نیاز دارید دارد.


حذف نویز فعال چگونه کار می کند؟

حذف نویز فعال چگونه کار می کند؟

نحوه شنیدن موسیقی یا هر نوع صدا از طریق امواج صوتی ایجاد شده توسط ارتعاشات در هوا است. این ارتعاشات باعث می شود که ذرات موجود در محیط حرکت کنند که سپس توسط مغز ما