مگ بلاگ

پوشیدنی

MWC 2024 Innovation Spotlight: TCL RayNeo X2

MWC 2024 Innovation Spotlight: TCL RayNeo X2

عینک RayNeo X2 ممکن است در یک نگاه معمولی مانند یک جفت فریم مشکی معمولی به نظر برسد، اما با نگاهی دقیق تر، برخی از